Războiul Imjin

Kim chung ha pierdere în greutate

Anexa IV include aurul, minereul de titan, minereul de vanadiu și mineralele de pământuri rare menționate la alineatul 1 litera d.

kim chung ha pierdere în greutate

Anexa V include cărbunele, fierul și minereul de fier menționate la alineatul 1 litera e. Anexa VI include produsele petroliere menționate la alineatul 1 litera f. Anexa VII include cuprul, nichelul, argintul și zincul menționate la alineatul 1 litera g.

Articolul 4 1 Prin derogare de la articolul 3 alineatul 1 litera bautoritățile competente din statele membre pot autoriza vânzarea, furnizarea sau transferul de carburant de aviație, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, în mod excepțional, de la caz la caz, pentru transferul către RPDC a unor astfel de produse pentru nevoi umanitare esențiale verificate și sub rezerva unor mecanisme stabilite de monitorizare eficace a furnizării și a utilizării.

kim chung ha pierdere în greutate

Articolul 5 1 Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC a oricărui articol, cu excepția produselor alimentare sau a medicamentelor, dacă exportatorul știe sau are motive întemeiate să creadă că: a articolul este destinat în mod direct sau indirect forțelor armate ale RPDC; sau b exportul articolului ar putea sprijini sau consolida capacitățile operaționale ale forțelor armate ale unui stat, altul decât RPDC.

Articolul 8 1 Prin derogare de la articolul 3 alineatul 1 și de la articolul 7 alineatul 1autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în termenii și în condițiile pe care le consideră adecvate, furnizarea, vânzarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii, inclusiv programe de calculator, menționate la articolul 3 alineatul 1 literele a și b kim chung ha pierdere în greutate de asistență ori de servicii de brokeraj menționate la articolul 7 alineatul 1cu condiția ca produsele și tehnologiile, asistența sau serviciile de brokeraj în cauză să fie utilizate în scopuri alimentare, agricole, medicale sau în alte scopuri umanitare.

Articolul 9 1 În plus față de obligația de a furniza informații autorităților vamale competente înainte de intrarea și ieșirea produselor în cauză, astfel cum se prevede în dispozițiile relevante privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și în declarațiile vamale prevăzute în Regulamentul UE nr.

kim chung ha pierdere în greutate

Articolul 12 Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al bancnotelor și al monedelor RPDC proaspăt tipărite și bătute sau neemise către sau în beneficiul Băncii Centrale a RPDC.

Articolul 14 Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 13, autoritățile competente din statele membre pot autoriza importul, achiziționarea sau transferul, cu condiția ca statul membru în cauză să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

kim chung ha pierdere în greutate

Articolul 15 Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC de elicoptere și nave incluse pe lista din anexa XI. Articolul 16 Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 15, autoritățile competente din statele membre pot autoriza o astfel de vânzare, o astfel de furnizare, un astfel de transfer sau un astfel de export, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

Articolul 16f Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC de țiței, astfel cum se menționează în anexa XIe, indiferent dacă provine sau nu din Uniune.

Kim Chungha - Week [toptrans.ro]